Основна школа
"Трећи крагујевачки батаљон"


почетна страна

 
О ШКОЛИ
ВЕСТИ
ДОКУМЕНТИ
ЂАЧКИ КУТАК
ЗА РОДИТЕЉЕ
КОНТАКТ
 
 
 

 

 


СТРАНИЦА ЗА РОДИТЕЉЕ


Поштовани родитељи, овде можете наћи све информације битне за ваше и наше ученике.


ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ СА НАСТАВОМ И ПРОБНИМ ЗАВРШНИМ ИСПИТОМ

20.03.2021.

Од понедељка 22.03.2021. године, за ученике првог циклуса (I-IV) основног образовања и васпитања, остварује се непосредан образовно-васпитан рад у школи, као и до сада.

Образовно-васпитни рад за ученике другог циклуса основне школе (V-VIII) организује се настава и даље путем наставе на даљину (исто као у периоду од 15. до 19. марта 2021. године!).

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одлаже се за петак 9. и суботу 10. април 2021. године, што ћe бити утврђено изменом Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину („Службени гласник PC — Просветни гласник“, бр. 5/20 и 18/20).
Опширније погледајте овде


УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД 2021/22.

17.03.2021.

Упис деце у први разред основне школе за школску 2021/22. године почиње 1. априла 2021. године. Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. То значи да се школске 2021/2022. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2014. године до 28. фебруара 2015. године.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ подноси захтев изабраној школи до 1.2.2021. године, у складу са чланом 55. став 19. Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017). У захтеву треба да буде наведено име и презиме детета, датум рођења, адреса пребивалишта, име и презиме родитеља/другог законског заступника, телефон и меил адреса родитеља као и разлог уписа детета у нашу школу. Неблаговремене захтеве Школа неће разматрати.

Упис ученика у први разред школске 2021/22. године вршиће се електронским путем.

На порталу е Управа биће доступна  услуга Исказивање интересовања за упис детета у основу школу  (о датуму приступа порталу бићете благовремено обавештени преко сајта школе).

Родитељи приликом уписа не подносе документа (Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно). Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (школи се стављају на увид лична документа са ЈМБГ за дете и једног родитеља (нпр. лична карта родитеља који врши упис детета и здравствена књижица детета), као и потврда да је дете вакцинисано.

Нове информације о упису ученика које будемо добијали од надлежних институција биће доступне на  сајту школе.

У школи ће и школске 2021/22. године бити организован продужени боравак за ученике првог и другог разреда у периоду од 7 до 17 часова (број места у продуженом боравку је ограничен – једно одељење до 30 ученика!).

Садржаји и могућности које школа пружа:

 • Хоризонтални распоред смена
 • Кабинетска настава
 • Продужени боравак за ученике I и II разреда
 • Школска кухиња (доручак, ужина, ручак)
 • Енглески језик од I разреда
 • Немачки и шпански језик од V разреда
 • Фискултурна сала и спортски терени у дворишту
 • Могућности за бављење фудбалом, кошарком, каратеом, одбојком, рукометом
 • Кабинет за информатику
 • Видео надзор
 • Припрема за упис у средње школе
 • Све просторије школе су климатизоване

Захваљујући учешћу у пројекту под патронатом Европске уније -  „Развионица“, школа је опремљена у техничком и кадровском смислу за прихват студената наставничких смерова за обављање студентске праксе. Школа је на тај начин добила статус „школе вежбаонице“. Пројекат нам је обезбедио савремена наставна средства у износу од 100.000,00 евра и семинаре који су похађали наставници у оквиру обуке за ментора.

По први пут после изградње школе, током августа и септембра месеца 2016. године, извршена је комплетна адаптација и санирање главне зграде школе средствима Европске уније (око 31.000.000,00 динара) уз посредовање Канцеларије Владе Републике Србије за управљање јавним улагањима и Града Крагујевца. Реконструкцијом школа је добила потпуно нови изглед (нова фасада са изолацијом, препокривен кров, „оборени“ плафони у свим просторијама и ходницима, замењени подови и коплетна керамика, нови санитарни чворови са топлом водом, окречене учионице и ходници, потпуно реконструисана фискултурна сала са новом спортском подлогом, дрвени прозори замењени алуминијумским прозорима на свим просторијама, нова улазна врата и светларници, замењена комплетна унутрашња дрвенарија, урађена LED расвета у свим просторијама и ходницима, сређена ограда и дренажа испред главног улаза ...).

Највећи успех школе до сада је чињеница да је школа од стране Министарсва просвете и науке и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања „идентификована као једна од најбољих школа у Србији“. Посебно нам је драго да поменутим признањем, се управо констатује да смо сви заједно „у највећој мери допринели успеху својих ученика“. Сада са разлогом можемо рећи „да смо успели својим радом да превазиђемо препреке које ученицима стварају лош социо-економски статус и услови у којима они уче и наставници раде“.


ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ СА ЕЗАКАЗИВАЊЕМ ТЕРМИНА ЗА УПИС И ТЕСТИРАЊЕ ДЕТЕТА У ОШ

17.03.2021.

И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.

Потребно је да:

 • Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
 • Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)
 • Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о пребивалишту
 • Уверење о похађању припремног предшколског програма
 • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.

Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.

Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕЛАСКУ НА НАСTАВУ НА ДАЉИНУ ЗА СВE РАЗРЕДЕ ДРУГОГ ЦИКЛУСА (V-VIII разреда)

12.03.2021.

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, у складу са препорукама Кризног штаба од 12.03.2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да се, у седмици од 15. до 19. марта 2021. године, за све разреде другог циклyca V - VIII) основне школе, настава организује пyтeм наставе на даљину.
За ученике првог циклуса, од I до IV разреда, настава се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад, као и до сада (исти распоред група и исти распоред часова; дакле, све као и до сада!).
Продужени боравак ће исто радити као и до сада!
Сходно добијеним инструкцијама, настава на даљину реализоваће се на следећи начин:

 • образовно-васпитни рад путем наставе на даљину ће се одвијати према важећем распореду часова и то за свако одељење без поделе на групе,
 • настава ће се одвијати у реалном времену (од 14 часова) по истом рапореду звоњења као и приликом одвијања наставе у школи,
 • као и до сада, обезбеђено је емитовање часова наставе путем Јавног медијског сервиса PTC и платформе PTC Планета,
 • часови редовне наставе трају 30 минута
 • за ученике који искажу потребу, наставник ћe организовати и час допунске, додатне и припремне наставе,
 • ученици су у обавези да у терминима часова присуствују настави на даљину и о томе договореним видом комуникације обавештавају предметне наставнике,
 • уколико ученици нису у могућности да прате наставу, родитељи су у обавези да о томе обавесте одељењског старешину, односно оправдају одсуство ученика; ученици који  нису били присутни на часу путем  наставе  на  даљину биће евидентирани и родитељ је у обавези да оправда, уз навођење разлога, одсуство ученика са часова,
 • директор и стручни сарадник прате наставу
 • током релизације наставе на даљину наставници ће континуирано пратити и оцењивати ученичка постигнућа путем формативног и сумативног оцењивања, у складу са прописима којима се ypеђyje оцењивање ученика у основном образовању и васпитању,
 • у наредној недељи нeћe бити физичких долазака ученика и наставника у школу ради оцењивања,
 • приликом оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима, односно на онима који су кључни зa остваривање исхода,
 • писмени задаци, чија је реализација планирана у наредном периоду, могу се реализовати путем наставе на даљину,уколико наставник процени да је то могуће,
 • начин реализације наставе ћe се надаље прилагођавати у складу са препорукама надлежних органа и институција, а које су условљене епидемиолошком ситуацијом.

Опширније погледајте овде


НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА „ЧУВАМ ТЕ“

10.03.2021.

Поштовани ученици, колегинице и колеге, родитељи ученика

Обавештавам Вас да Национална платформа „Чувам те“, која представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији, почиње са радом.

С тим у вези, информишем Вас о раду и улози Националне платформе „Чувам те“ и позовам све запослене, родитеље и ученике да се информишу и похађају обуке које су постављене на платформу,  а да школе користе постављене едукативне материјале у раду са ученицима и родитељима.

Заједничким деловањем, посвећено и континуирано можемо радити на стварању безбедног и подстицајног окружења за раст и развој сваког појединца школске заједнице.

Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs.

Директор школе
мр Слободан Б. Живановић


<<    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    >>


 

 

 

 

 

 

 

 
АКТУЕЛНО- ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ СА НАСТАВОМ И ПРОБНИМ ЗАВРШНИМ ИСПИТОМ- УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД 2021/22.- ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ СА ЕЗАКАЗИВАЊЕМ ТЕРМИНА ЗА УПИС И ТЕСТИРАЊЕ ДЕТЕТА У ОШ- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕЛАСКУ НА НАСTАВУ НА ДАЉИНУ ЗА СВE РАЗРЕДЕ ДРУГОГ ЦИКЛУСА (V-VIII разреда)Почетна страна Актуелне вести Ђачки кутак За родитеље Контакт Документи за преузимање © 2009 Трећи крагујевачки батаљон