Основна школа
"Трећи крагујевачки батаљон"


почетна страна

 
О ШКОЛИ
ВЕСТИ
ДОКУМЕНТИ
ЂАЧКИ КУТАК
ЗА РОДИТЕЉЕ
КОНТАКТ
 
 
 

 

 


ЗАПОСЛЕНИКадровски услови рада

Школа располаже потребним кадровима, за редовно извођење наставе и установе.

 

Предметна настава

 1. Јасмина Поповић – српски језик
 2. Јасмина Мандић – српски језик
 3. Љиљана Ђурић – српски језик
 4. Марија Лукић – српски јези
 5. Невена Митрић Булатовић – српски језик
 6. Катарина Стефановић – енглески језик
 7. Наташа Биочанин – енглески језик
 8. Др Ненад Миладиновић – енглески језик
 9. Ивана Живановић – енглески језик; грађанско васпитање
 10. Јелена Веселиновић – немачки језик
 11. Никола Митов – немачки језик
 12. Јелена Јанковић – шпански језик; грађанско васпитање
 13. Милена Андрић – ликовна култура; цртање, сликање и вајање
 14. Лидија Пљакић Јоцић – музичка култура; хор и оркестар
 15. Марина Милосављевић Ћурчић – историја; свакодневни живот у прошлости
 16. Милош Влашковић - историја
 17. Раденка Сретковић - географија
 18. Миодраг Милановић - географија
 19. Небојша Симић - географија
 20. Валентина Рацић - физика
 21. Јелена Вељовић Мијаиловић – физика; информатика и рачунарство
 22. Катарина Симић - математика
 23. Светлана Вуловић Јовановић - математика
 24. Мр Марија Рафајловић Стојковић - математика
 25. Наташа Цветић - математика
 26. Данијела Ђокић - биологија
 27. Мр Сузана Милошевић Добричић - биологија
 28. Гордана Живковић - биологија
 29. Валентина Милошевић - хемија
 30. Владан Пешић – техничко и информатичко образовање; техника и технологија
 31. Ненад Јанушевић – техничко и информатичко образовање
 32. Милосава Ђурић – техничко и информатичко образовање
 33. Зорица Антанасовић – физичко васпитање; физичко и здравствено васпитање
 34. Слободан Дробњак – физичко васпитање; физичко и здравствено васпитање
 35. Ивана Ђорђевић – физичко васпитање; физичко и здравствено васпитање
 36. Сузана Милошевић - домаћинство
 37. Немања Стојковић – верска настава


 
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ    - Запослени у школи

    - Руководеће особље

    - Разредна настава

    - Предметна настава

    - Стручни сарадници

    - Админист.-финанс. радници

    - Технички и помоћни радници

Почетна страна Актуелне вести Ђачки кутак За родитеље Контакт Документи за преузимање © 2009 Трећи крагујевачки батаљон