Основна школа
"Трећи крагујевачки батаљон"

Јесењинова 17
34000 Крагујевац
контакт: 034 323 399

 
О ШКОЛИ
ВЕСТИ
ДОКУМЕНТИ
ЂАЧКИ КУТАК
ЗА РОДИТЕЉЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
КОНТАКТ
 
 
 

55 годинa постојања


ДОБРОДОШЛИ!
www.trecikb.edu.rs

 


ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

КОНАЧНЕ ЛИСТЕ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ШЕСТОГ, СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА
(ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ)

 

Школи као реализатору Окружног такмичења из биологије одржаног у суботу 21.04.2018. године, накнадно, по завршетку такмичења и објављивању листи, достављена су од организатора такмичења решења са исправкама, и то за:

  1. 9  питање – шести разред
  2. 12. питање – шести разред
  3. 18. питање – седми разред
  4. 8. питање – осми разред
  5. 15. титање – осми разред.

На основу консултација са задуженим просветним саветником Школске управе Крагујевац, председник Окружне комисије је организовао поновно прегледање тестова ученика шестог, седмог и осмог разреда по новодобијеним решењима са исправкама. Резултат прегледања су нове коначне листе.
Школа домаћин се извињава свим учесницима такмичења, иако сама не сноси никакву одговорност за направљене грешке, због измене претходно објављене листе, али у новонасталој ситуацији поновни преглед је био једино исправно и коректно решење за све ученике.

Напомена: Претходно објављена листа са резултатима ученика петог разреда није претрпела никакве измене!

Резултате ученика V разреда на Окружном такмичењу из биологије за основне школе одржаног дана дана 21.04.2018. године погледајте овде
 
Резултате ученика VI разреда на Окружном такмичењу из биологије за основне школе одржаног дана дана 21.04.2018. године погледајте овде

Резултате ученика VII разреда на Окружном такмичењу из биологије за основне школе одржаног дана дана 21.04.2018. године погледајте овде

Резултате ученика VIII разреда на Окружном такмичењу из биологије за основне школе одржаног дана дана 21.04.2018. године погледајте овде

 

У ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ у организацији школе, Министарства просвете, науке и тенолошког развоја и Српског биолошког друштва дана 21.04.2018. године (субота) у 13 часова биће одржано Окружно такмичење из биологије за ученике основних школа Шумадиjског управног округа.

 


Сатницу окружног такмичења из биологије за основне школе можете погледати овде

 


ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
(ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ)


Већ годинама уназад ученици наше школе имају могућност коришћења продуженог боравка. За то време ученици имају три разноврсна оброка, доручак, ужину и ручак. Након завршетка наставе, ученици остају у боравку, где уживају у разноврсним активностима.

Учитељ који ради са децом у продуженом боравку има обавезу да са ученицима уради домаће задатке. Преостало време он користи за едукативне и друштвене игре које су деци забавне, које их опуштају, у којима уживају. За то је посебно адаптирана наша играоница. Зидови су осликани њиховим омиљеним цртаним јунацима, а намештај је прилагођен узрасту, простору и активностима. Окружују их веселе боје као и играчке које свакодневно користе. У њој ученици имају прилику да учествују у различитим активностима. Уживају у играма такмичарског духа, а посебно их радује припремање представа, плес уз музику, гледање дугометражних цртаних филмова и других едукативних емисија.Своју креативност испољавају кроз разне радионице од којих су им омиљене: прављење маски за предстојећи маскенбал, наша рециклажа, радионица за 8. март, украшавање наше учионице, прављење украса за новогодишњи вашар, новогодишња журка и многе друге. Остатак нашег слободног времена деца проводе у школском дворишту играјући се разних спортских игара.

На овај начин ми се дружимо, учимо, играмо се и стварамо.


Опширније можете погледати овде

 


ЗАШТИТA ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

(ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ)

Основна школа "Трећи крагујевачки батаљон" има посебан активни тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања који у сарадњи са запосленима у установи, родитељима, децом/ученицима и локалном заједницом, обезбеђује примену Оквирног акционог плана за превенцију насиља у образовно- васпитним установама и Посебног протокола.

Тим планира, организује и управља активностима у установи на превенцији насиља.

У ситуацијама када се примети да постоји одступање од договорених принципа и политике установе Тим реагује у сарадњи са управним органима установе.

Тим за заштиту деце од насиља планира и реализује активности у сарадњи са већ постојећим тимовима за развојно планирање, самовредновање и др.

Важно је да у установи постоји свест свих запослених да Тим не може сам да реализује договорене мере и активности.

До резултата се долази само одговорношћу и учешћем сваког појединца у стварању ненасилног и подстицајног окружења за живот и учење детета. Тиму је, због осетљивости и сложености проблема, неопходна стална подршка и ангажованост директора, стручних и управних органа, свих запослених, родитеља и локалне заједнице.

За активности које Тим планира и предлаже на нивоу установе, директор задужује и остале чланове колектива, јер је неопходно да сви учествују у превенцији насиља.

Да би Тим могао да предлаже и планира различите активности у оквиру Програма заштите деце од насиља, потребно је да сви запослени (одељењске старешине/васпитачи на нивоу одељења и група, васпитачи/наставници и стручни сарадници на нивоу установе) континуирано анализирају и прате ситуацију у погледу присуства и учесталости насиља.

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања делује у складу са следећим протоколима:
1. Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Р. Србија  2009. године
2. Посебни Протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, 2007. године

Списак чланова тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања можете погледати овде

План Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања можете погледати овде


ПРИЗНАЊА КВАЛИТЕТА И УСПЕШНОГ РАДА ШКОЛЕ


Поштовани,
Овом приликом желимо да Вам се захвалимо што сте учествовали на Конкурсу за школе вежбаонице у оквиру пројекта " Опште образовање иразвој људског капитала"- ИПА 2011 и да Вас обавестимо да је Ваша школа изабрана да буде опремљена адекватном опремом и да учествује у даљим активностима предвиђеним пројектом.
државни секретар
Мухедин Фијуљанин

Опширније прочитајте овде


Поштовани,
Велико ми је задовољство што Вам могу јавити даје Ваша школа идентификована као једна од најбољих школа у Србији.
У циљу подршке и промовисања добрих пракси Министарство просвете и науке у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања издвојило је школе које су у највећој мери допринеле успеху својих ученика.
Анализом резултата на завршном испиту издвојене су школе које су успеле да својим радом превазиђу препреке које ученицима ствара лош социо-економски статус и услови у којима уче и наставници раде.
Ваша школа је једна од школа које су се издвојиле као најбоље школе и стога Вам најискреније честитам и захваљујем на добром раду којим сте истовремено промовисали и квалитет и праведност образовања - два најважнија циља образовне политике у Србији.
државни секретар
Проф. др Тинде Кoвач Церовић

Опширније прочитајте овде


ВРЕДНОСТИ КОЈЕ НЕГУЈЕМО

- интеграција ромске популације,
- разбијање стереотипија,
- уважавање различитости,
- поштовање личности,
- инсистирање на индивидулности
- интегрисање,
- подршка посебностима   (идентификација, неговање, размена,
  подстицање),
- хармонични односи са природом.

БУДУЋНОСТ ШКОЛЕ

Визију наше школе можемо да сагледамо одговором на питање:

Каква школа желимо да будемо у некој тачки будућности?

Желимо школу која је препознатљива по метакогнитивном приступу у најширем значењу – учење учења, учење толе-ранције, учење уважавања различитости и неговању интегрисане индивидуал-ности.

 

 

 

 

 

 

 

ПОНОСНИ НА НАШЕ УЧЕНИКЕ

 

 
 

 
АКТУЕЛНО- КОНАЧНЕ ЛИСТЕ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ 2018. ЗА УЧЕНИКЕ ШЕСТОГ, СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА- Резултати ученика VIII разреда на Окружном такмичењу из биологије 2018.- Резултати ученика VII разреда на Окружном такмичењу из биологије 2018.- Резултати ученика VI разреда на Окружном такмичењу из биологије 2018.
 

Почетна страна Актуелне вести Ђачки кутак За родитеље Контакт Документи за преузимање © 2009 Трећи крагујевачки батаљон