Основна школа
"Трећи крагујевачки батаљон"

Јесењинова 17
34000 Крагујевац
контакт: 034 323 399

 
О ШКОЛИ
ВЕСТИ
ДОКУМЕНТИ
ЂАЧКИ КУТАК
ЗА РОДИТЕЉЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
КОНТАКТ
 
 
 


ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,
ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2024/2025. годину обавити у времену од 1. априла 2024. до 31. маја 2024. године.
Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду, до попуне два одељења.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена од 1.3.2017. године до 28.2.2018. године.

Упис у први разред школске 2024/25. године обављаће се електронским путем.

Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе за школску 2024/25. годину упис врши преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs).

Родитељима ће за електронско заказивање термина апликација бити доступна од 20. марта до 31. маја.

Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2024. године. Истог дана који одаберете ће педагог-психолог извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара из приватне праксе или у војној болници, биће потребно да га родитељ или други законски заступник донесе у школу. Молимо вас да у складу са тим приликом Електронског уписа заказујете термине за тестирање деце у понуђеним датумима по обављеним здравственим прегледима.

Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред и упис се може обавити у школи. У том случају, ради електронског уписа ученика, потребно је да родитељ има код себе личну карту, као и матични број детета.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити на телефон 034323399 сваким радним даном од 10 до 12 часова.
Све неопходне информације налазиће се на насловној страни сајта школе.


ЕРАЗМУС АКРЕДИТАЦИЈА

ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон'', Крагујевац акредитована је установа у области општег образовања од стране Фондације Темпус за период од 2024. до 2027. године.

Еразмус акредитација је алат за установе и организације у областима општег, стручног, образовања одраслих и младих које желе да се отворе за прекограничну размену и сарадњу. Додела Еразмус акредитације потврђује да је школа направила план за спровођење висококвалитетних активности мобилности као део ширег напора за развој своје организације, као и преласка са конкурисања за појединачне пројекте на стратешко планирање и развијање институционалних капацитета.

Циљеви акредитације су:

 • јачање европске димензије држања наставе и учења кроз промовисање вредности инклузије и различитости, толеранције и демократског учешћа;
 • промовисање знања о заједничком европском наслеђу и разноликости;
 • подршка развоју професионалних мрежа широм Европе.

Да би се добила Еразмус акредитација, потребно је да образовне установе у области општег, стручног или образовања одраслих поднесу Еразмус план за период од 2 до 5 година, којим ће се обавезати на спровођење висококвалитетних активности мобилности у оквиру развоја своје организације. Овај план представља стратегију интернационализације, која би требало да се заснива на потребама и дугорочним међународним плановима.

Организације које имају Еразмус акредитацију могу добити награду изврсности као признање свом претходном раду и посвећености квалитету.

Додељивањем Еразмус акредитација се потврђује да подносилац захтева има успостављене одговарајуће и ефикасне процесе и мере и да може да имплементира висококвалитетне активности мобилности ради учења како је планирано и да их користити за остваривање бенефита у датој области.

 


Erasmus+ пројекат "TALLER Together:
Embracing Tolerance in Our School"
,,Заједно радимо на развоју толеранције у нашим школама''

Пројекат "TALLER Together: Embracing Tolerance in Our School" (,,Заједно радимо на развоју толеранције у нашим  школама'') одобрила је за финансирање Фондација Темпус која је национална агенција за Erasmus+ пројекте у Републици Србији.

Предвиђено је да пројекат траје 20 месеци. Пројекат почиње 1. априла 2024. године, а завршава се 30. новембра 2025. године. Пројекат се у евиденцији Фондације Tempus води под референтним бројем 2023-2-RS01-KA210-SCH-000178094.

Следеће школе из програмских земаља учествују у овом пројекту:

 1. IC Pontassieve (E10272010, Италија),
 2. ОШ ,,Мирослава Крлеже'', Чепин, (E10228943, Хрватска) и
 3. ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“, Крагујевац (E10250554, Србија).

Носилац пројекта је наша школа, док су преостале две школе партнерске школе у пројекту.

Erasmus+ КА210 пројекат под називом "TALLER Together: Embracing Tolerance in Our School" је међународног карактера и подржава развој, размену и примену иновативних пракси и заједничких иницијатива које промовишу сарадњу, узајамно учење и размену искустава на европском нивоу на тему толеранције и емпатије.

Обухватиће три мобилности за ученике у пратњи наставника. Прва мобилност ће се реализовати у Србији, друга у Хрватској и трећа у Италији. Очекујемо да ће укупно 20 ученика наше школе и три наставника учествовати у овим мобилностима и да ће они бити носиоци промена у функционисању и раду школе. 

Да бисмо успоставили културу толеранције, емпатије и поштовања унутар наших школских заједница, циљ нам је да остваримо следеће:

 1. Наш главни фокус је подстицање инклузије и разноликости унутар наших школа. То укључује развој и имплементацију политике инклузивног образовања, пружање обуке за наставнике у инклузивним методама поучавања, као и праћење напретка ученика различитих постигнућа и потреба како би се осигурала једнакост у образовању.
 2. Наш крајњи циљ је промовисање толеранције и емпатије. То ће укључивати развој и имплементацију курикулума који укључује садржаје о толеранцији и разноликости, као и пружање обуке и ресурса наставницима који предају грађанско васпитање, медијску писменост, матерњи језик, стране језике, друштвене науке и хуманистичке науке.
 3. Како бисмо обогатили разумевање демократских принципа и активно учешће у демократским процесима унутар школе, укључићемо садржаје о демократији и инклузивном образовању, организоваћемо ученичке парламенте и креирати прилике за отворени дијалог и дебату.
 4. Наше школе ће промовисати дубоко поштовање људских права, уз поштовање владавине права унутар школске заједнице. То ће укључивати интеграцију образовања о људским правима у курикулум, успостављање јасних кодекса понашања усклађених са принципима људских права, као и пружање обуке за препознавање и решавање повреда људских права унутар школе.

Наведени циљеви ће нас водити ка стварању културе толеранције, емпатије и поштовања у нашим школским заједницама. Финални продукт пројекта ће бити приручник за наставнике са примерима добре праксе, који ће послужити  као драгоцен ресурс за постизање ових циљева, пружајући наставницима алате које су им потребни да усаде ове вредности код ученика основних школа.

 


ОШ „ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“ ОБЕЛЕЖИЛА
60 ГОДИНА РАДА

Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон“ обележила је 60 година постојања.

Тим поводом у Позоришту за децу и младе приређен је пригодан програм.

Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон“ почела је са радом 1963. године и развијала се упоредо са Месним заједницама Багремар и Палилуле.

Данас има 760 ученика и више од 80 запослених.

По оцени Министарства просвете ова установа се нашла међу 50 најбољих у Србији.

По образовном раду и освојеним наградама на такмичењима школа је постала препознатљива и ван оквира Србије.

Недостатак адекватне фискултурне сале не смета да се у школи редовно организују спортска такмичења. Руководство се труди да набавком опреме и унапређењем инфраструктуре омогући ђацима и наставницима што боље услове за извођење наставе.

Јубилеј је обележен пригодним програмом који су припремили ученици школе.

Свечаности у Позоришту за децу и младе, поред ђака и запослених, присуствовали бивши наставници и бројни гости.

 

 


ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

Настава за ученике почиње у петак, 1. септембра 2023. године према следећем распореду:

 • прва смена (од 8:00 часова) – ученици од другог до четвртог разреда
 • друга смена (од 13:30 часова) - ученици од петог до осмог разреда

Пријем првака је у петак 1.9.2023. године у 18 часова у фискултурној сали школе.

 

Срећан почетак!!!

 

 


ДОПИС МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ У ВЕЗИ
ЗАВРШЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Министарство просвете упутило је данас допис школама у вези са закључком Владе Србије којим се друго полугодиште школске 2022/23. године за све ученике основних и средњих школа у Србији завршава 6. јуна.

У складу са календарима образовно-васпитног рада за основне и средње школе, којима је дата могућност одступања од утврђеног броја наставних дана до пет одсто, друго полугодиште школске 2022/2023. године за ученике основне и средње школе, у делу који се односи на редовну наставу, завршава се у уторак, 6. јуна 2023. године, наводи се у допису Министарства.

Како се додаје, све остале активности предвиђене календарима образовно-васпитног рада за основне и средње школе остварују се и даље како је утврђено.

Имајући у виду подзаконска акта којима је уређено оцењивање ученика у основном и средњем образовању и васпитању, потребно је да школа утврди предлог закључних оцена на крају школске године најкасније до 6. јуна 2023. године, о чему благовремено обавештава ученике и њихове родитеље, односно друге законске заступнике.

Опширније погледајте овде

 


ШКОЛСКА ГОДИНА СЕ ЗАВРШАВА 6. ЈУНА
У СВИМ ШКОЛАМА У СРБИЈИ

Влада Републике Србије саопштила је данас да је због трагедија које су дубоко погодиле читаво друштво донела одлуку да се школска година заврши 6. јуна у свим основним и средњим школама у Србији.

У саопштењу се наводи да је наш образовни систем створен са циљем да свим ученицима пружи адекватну подршку, охрабрује их на путу учења и омогући им да расту у здраве, свесне и одговорне појединце.

У овом тренутку, важније је него икада, да се усредсредимо на оно што је најбоље за нашу децу, јер она заслужују нашу потпуну подршку, љубав и бригу.

Школе могу да наставе да раде до 20. јуна, за ученике који то желе. У том периоду могу се реализовати допунска, додатна и припремна настава, настава у природи, као и други облици образовно-васпитног рада, са циљем подстицања социјалних и емоционалних вештина ученика и активности на теме толеранције, емпатије, заједништва, подршке и захвалности.

Битно је напоменути да ће сви ученици који не буду задовољни својим успехом, добити прилику да до 20. јуна поправе оцене на лични захтев.

Опширније погледајте овде

 


РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 2023. ГОДИНЕ

Резултате са окружног такмичења из биологије за основне школе 2023. године:

- за ученике V разреда погледајте овде

- за ученике VI разреда погледајте овде

- за ученике VII разреда погледајте овде

- за ученике VIII разреда погледајте овде

 


РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 2023. ГОДИНЕ

Резултате са окружног такмичења из биологије за основне школе 2023. године:

- за ученике V разреда погледајте овде

- за ученике VI разреда погледајте овде

- за ученике VII разреда погледајте овде

- за ученике VIII разреда погледајте овде

 


ШКОЛА ,,ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН'' ДОМАЋИН
ЧЕТВРТЕ МОБИЛНОСТИ У ОКВИРУ ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТА
„ОД НАСИЛНИКА ДО ПРИЈАТЕЉА“


Основна школа ,,Трећи крагујевачки батаљон'' биће домаћин четврте мобилности у оквиру Еразмус+ пројекта „Од насилника до пријатеља“. Мобилност по називом „Социјално насиље - И ја сам један од вас“ ће се реализовати у просторијама наше школе, од 14. до 18. марта 2023. године. Наши гости биће партнерске школе из четири европске земље – Грчке (45 Primary School of Iraklion, Crete), Румуније (Scoala Gimnaziala Speciala Nr. 4, Bucharest), Пољске (Szkola Podstawowa im. Marii Curie-Sklodowskiej, Tarnogród) и Турске (Ahmet Serife Sanli Ortaokulu, Aydin).
Циљеви и задаци мобилности су:

 • оснаживање ученика и наставника у домену препознавања различитих облика социјалног насиља с циљем превенције,
 • разумевање основних појмова и принципа социјалног насиља,
 • идентификовање узрока и последица социјалног насиља на појединце и заједницу,
 • подизање свести о значају укључивања свих чланова једне заједнице с циљем првенције социјалног насиља,
 • анализирање друштвених и културних норми које доприносе развоју социјалног насиља,
 • подизање свести о правима жртава социјалног насиља,
 • промовисање етичког и емпатијског понашања према другима,
 • оснаживање наставника и промовисање иновативних приступа у превенцији и борби против различитих облика насиља,
 • упознавање културно-историјских знаменитости Крагујевца и Србије.

Приликом посете нашој држави, партнерске школе ће имати прилику да посете и упознају културно-историјске знаменитости града Крагујевца, имаће час историје у меморијалном комплексу ,,Шумарице'', посетиће Природњачки центар у Свилајнцу, манастир Манасију, природне лепоте водопада Лисине, и уживаће у једнодневном излету до нашег главног града, када ће упознати културне, историјске и туристичке атракције Београда.
Период реализације: од 14. - 18. март 2023. године.
Програм мобилности:

 • 14. март – свечана церемонија отварања програма, радионице за ученике и наставнике, обилазак Крагујевца,
 • 15. март – радионице за ученике и наставнике, обилазак Шумарица,
 • 16. март – излет до Природњачког центра у Свилајнцу, манастира Манасије и водопада Лисине,
 • 17. март – радионице за ученике и наставнике, спортске активности, интернационално вече (хотел „Крагујевац),
 • 18. март – једнодневни излет до Београда (Калемегдан, Храм Светог Саве, Музеј Николе Тесле...)

Број учесника:

 • 16 ученика из партнерских школа,
 • 12 наставника из партнерских школа,
 • ученици и наставници наше школе.

 

Садржаји којима се остварују постављени циљеви:

 • радионице за ученике и наставнике на тему ,,Социјално насиље''
 • спортске активности,
 • ликовне и драмске активности,
 • обилазак и упознавање културно-историјских знаменитости Србије.


 


УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД


Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2023/2024. годину обавити у времену од 1. априла 2023. до 31. маја 2023. године.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду. 

Према члaну 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена 2016. године и деца рођена до 28.2.2017. године.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 1.3. до 1.9.2017. године. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2023. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће уписати дете, на основу чега  подноси захтев изабраној школи.

Упис у први разред школске 2023/2024. године обављаће се кроз портал еУправе.

Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе за школску 2023/2024. годину преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs) имаће могућност услуге е-заказивање термина за упис и тестирање детета.

Родитељи или старатељи детета приликом уписа, у школу доносе на увид следећа документа:

 • Личне карте родитеља
 • Извод из МКР или здравствену књижицу детета
 • Потврду изабраног лекара о извршеној вакцинацији и здравственој способности детета за упис у први разред
 • Уверење предшколске установе о завршеном предшколском програму - доставља се накнадно

Приликом електронског уписа ученика, потребно је да родитељ има код себе личну карту и матични број детета.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од секретара школе на телефон 034/323-399 сваким радним даном од 10 до 12 часова, а за сва ваша питања и недоумице нам се можете и лично обратити, доласком у школу.

Све неопходне информације налазиће се на  сајту школе.

 

ХВАЛА НА УКАЗАНОМ ПОВЕРЕЊУ! 


 


УРУЧЕНА СПОРТСКА ОПРЕМА ЗА ЂАКЕ
ОШ „ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“


02.12.2022 РТК

Члан Градског већа за спорт, Предраг Стевовић, уручио је наставницима физичког васпитања и ученицима ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ спортску опрему. Ово је пета школа која је од локалне самоуправе добила спортску опрему.

Један од начина на који Град Крагујевац може да пружи подршку у унапређењу квалитета наставе и тренажних процеса за све спортове у основним школама јесте управо додела спортске опреме.

Акценат је стављен на развој школског спорта, што град чини и кроз обнављање фискултурних сала у школама. Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон“ је препознатљива по бројним успесима на ђачким спортским такмичењима, а опрема која им је додељена требало би да их подстакне и да наставе да се баве спортом и физичким активностима.


ПРОЈЕКАТ "АКВА КУТАК ЗА НАШ ЕКО ТРЕНУТАК"
 

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ

 

 

Обраћање министра Бранка Ружића свим ученицима првог разреда у Републици Србији погледајте овде.

Обраћање министра Бранка Ружића свим ученицима основне и средње школе у Републици Србији погледајте овде.

 

Настава за ученике почиње у четвртак, 1. септембара према следећем распореду:

 • прва смена (8:00 часова) – ученици од другог до четвртог разреда
 • друга смена (13:30 часова) - ученици од петог до осмог разреда

 

Пријем првака је у четвртак 1.9.2022. године у 18 часова у згради продуженг боравка школе.

 

Срећан почетак!!!


Мр Слободан Б. Живановић, директор школе
Крагујевац


 

 

ОДРЖАНО ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА


Данас је у Школи одржано Окружно такмичење из биологије за ученике основних школа. На такмичењу је учествовао 171 ученик и 30 наставника из школа из општина Шумадијског округа.

Ранг ученика је одређен на основу Правилника и њиме прецизираног начина рангирања:

V разред VI разред VII разред VIII разред
I место 94 – 98 бодова 88 – 92 бода 92 – 96 бодова 88 – 92 бода
II место 89 – 93 бода 83 – 87 бодова 87 – 91 бод 83 – 87 бодова
III место 79 – 88 бодова 74 – 82 бода 77 – 86 бодова 74 – 82 бода


Резултате окружног такмичења из биологије за основне школе 2022. за VIII разред
погледајте овде

Резултате окружног такмичења из биологије за основне школе 2022. за VII разред
погледајте овде

Резултате окружног такмичења из биологије за основне школе 2022. за VI разред
погледајте овде

Резултате окружног такмичења из биологије за основне школе 2022. за V разред
погледајте овде


„ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ИНОВАЦИЈЕ“ (ОДИ) - ЕРАСМУС + ПРОГРАМА „CHANGESHAPINGSCHOOLS“ (CSS-EU)


Позивамо заинтересоване наставнике да присуствују онлајн догађајима „Education For Social Innovation - Masterclass 2 and 3“ који ће се одржати 4. маја и 17. маја од 14 до 15.00 преко Зоом платформе. Учешће је бесплатно.

На овом линку се можете пријавити за учешће https://forms.gle/FKQhVxFDX5znTPHt6

Циљ ових догађаја је да приближе методе и технике програма „Education For Social Innovation“ кроз дељење добрих пракси и разговор. Учесници су наставници из основних и средњих школа из Шпаније, Румуније и Србије.

Пројекат „ChangeShapingSchools“ у Србији реализује удружење KidHub из Београда у партнерству са организацијама и институцијама из Србије, Грчке, Велике Британије и Ирске, Кипра, Хрватске и Румуније.

Наша школа, ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“, Крагујевац, је једна од пет одабраних партнерских школа у Србији која се укључила у пилотирање образовног програма „Образовање за друштвене иновације“ (ОДИ) у склопу Ерасмус + програма „ChangeShapingSchools“ (CSS-EU) @euchangeshaping који у Србији реализује удружење @KIDHUB.Serbia из Београда у партнерству са организацијама и институцијама из Грчке, Велике Британије и Ирске, Румуније, Хрватске и Кипра.У овом пројекту ће током 2022. године учествовати пет наставника из наше школе и 20 ученика.

Након успешно реализоване обуке за наставнике „Покрени твоју школу! – Образовање за друштвене иновације“ у организацији KidHub-а из Београда, коју су наставници похађали током марта 2022. године, наша школа покреће пројекат који за циљ има решавање локалног еколошког и-или друштвеног проблема у локалној заједници. Кроз овај процес ученици развијају скуп друштвених и грађанских компетенција које им омогућују да: идентификују могућности за стварање друштвене вредности, формирају сарадње и изградњу друштвених односа, као и да предузиму иновативне акције у циљу стварање демократских и одрживог друштва.

Наставнички тим чине мр Сузана Милошевић Добричић, др Ненад Миладиновић, Снежана Божић, Јелена Вељовић Мијаиловић и мр Слободан Б. Живановић.


НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА „ЧУВАМ ТЕ“

 

Поштовани ученици, колегинице и колеге, родитељи ученика

Обавештавам Вас да Национална платформа „Чувам те“, која представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији, почиње са радом.

С тим у вези, информишем Вас о раду и улози Националне платформе „Чувам те“ и позовам све запослене, родитеље и ученике да се информишу и похађају обуке које су постављене на платформу,  а да школе користе постављене едукативне материјале у раду са ученицима и родитељима.

Заједничким деловањем, посвећено и континуирано можемо радити на стварању безбедног и подстицајног окружења за раст и развој сваког појединца школске заједнице.

Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs.

 


Мр Слободан Б. Живановић, директор школе
Крагујевац

 

 

 
 АКТУЕЛНО- DODELJENE POVELJA I ZAHVALNICE KRAGUJEVAČKI SLEZ ZA 2023.- ОШ „ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“ ПОБЕДНИК ТАКМИЧЕЊА „SPELLING BEE“- РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА 2024. ГОДИНЕ- Дрво мира поводом 25 година од почетка НАТО агресијеПочетна страна Актуелне вести Ђачки кутак За родитеље Контакт Документи за преузимање © 2009 Трећи крагујевачки батаљон