Основна школа
Трећи крагујевачки батаљон


почетна страна

 
О ШКОЛИ
ВЕСТИ
ДОКУМЕНТИ
ЂАЧКИ КУТАК
ЗА РОДИТЕЉЕ
КОНТАКТ
 
 
 

 

 


РЕСУРСИ ШКОЛЕ


Када пажњу усмеримо ка ресурсима школе, можемо да кажемо да су потпуно разуђени, али не у физичком смислу или у смислу њихове разноврсности, већ понајпре у њиховом несинхронизованом, па и несинергијском утицају на рад и живот школског организма.

 

Унутрашњи ресурси би били следећи:


 ученички потенцијал (појединачно посматрано),
 наставно особље,
 технолошка подршка,
 материјални ресурси,
 школска библиотека,
 континуално стручно усавршавање наставника,
 корелације унутар стручних већа/актива,
 корелације између стручних већа/актива,

 

Спољашњи ресурси би били:


 родитељи,
 бивши ученици,
 Центар за интерактивну педагогију – Београд,
 Друштво математичара Србије,
 Црвени крст,
 спортски клубови,
 Природно математички факултет – Крагујевац,
 КУД ''Крагуј'',
 буџетски (републичко и локално буџетирање),
 истакнути појединци (професори универзитета, колеге које се баве
    струком/школом, јавни радници, ...),
 Школска управа у Крагујевцу,

 

 

 

 

 
О ШКОЛИ    - Лична карта школе

    - Анализа стања

    - Мисија школе

    - Визија школе

    - Мото школе

    - Ресурси школе

    - Савет родитеља

    - Школски одбор

    - Руководеће особље

 АКТУЕЛНО- Обавештење о о закљученом уговору за јавну набавку 1.1.5/2019 (ОРН: намештај 39100000) – школски намештај- Обавештење о о закљученом уговору за јавну набавку 1.1.5/2019 "Рачунарска и сродна опрема"- Одлуку о додели уговора у вези са јавнom набавкoм број 1.1.5/2019 "Рачунарска и сродна опрема"- Одлуке о додели уговора у вези са ЈН 1.1.9/2019 "Набавка и испорука канцеларијског намештаја по партијама "Почетна страна Актуелне вести Ђачки кутак За родитеље Контакт Документи за преузимање © 2009 Трећи крагујевачки батаљон