Основна школа
Трећи крагујевачки батаљон


почетна страна

 
О ШКОЛИ
ВЕСТИ
ДОКУМЕНТИ
ЂАЧКИ КУТАК
ЗА РОДИТЕЉЕ
КОНТАКТ
 
 
 

 

 


АНАЛИЗА СТАЊА


Стручни актив за Школски развојни план је на основу података које је прикупио и консултација са наставницима, родитељима, ученицима и члановима органа управљања и руковођења, направио анализу стања школе.

 

Снаге

 људски ресурси као потенцијал (ученици и наставници),
 родитељи (јачање улоге/ангажовање Савета родитеља),
 потребе за променама – усавршавање,
 пријатељи школе,
 традиција школе,
 школски и дворишни простор,
 присуство различитих пројеката,
 разноврсност структуре становништва чија деца похађају школу
   (социјалне, образовне, старосне, резиденцијалне – стамбене зграде
    и породичне куће, ...)

Слабости

 материјалне и финансијске потешкоће
   (услови општег сиромаштва у просвети и конкретно школе),
 мотивисаност људи за рад (финансијска),
 подела посла/рада (праћење),
 руковођење (општа слабост у образовању),
 схватање важности континуираног усавршавања наставника
   (да се семинари не похађају само због сакупљања ''сати'', већ
   и због имплементације у настави) – истинска промена,
 професионализација,

 

Могућности

 несагледиве (!),
 описивање и мерење реалности,
 правилно сагледавање реалности,
 правилно планирање и реализовање развоја,
 праћење развојног процеса моћним инструментима
   (самовредновање, планирање развоја),
 улагање у материјалне ресурсе школе
   (опремање специјализованих учионица и кабинета,
   решавање питања фискултурне сале),
 рад на маркетингу школе,
 стварање од школе едукативног центра.

Претње

 да се критички не сагледа садашња, реална ситуација и не изврши
   предикција последица,
 конкуренција (родитељи бирају школу за своје дете),
 правилно праћење развојног процеса
   (правилна идентификација релевантних параметара
    које је потребно пратити),
 изостајање финансијске подршке
 недоследност у спровођењу планираног
   (формално задовољавање процедура, прављење планова, да би се
    задовољила прописана администрација, уз одсуство ваљаности садржаја).

 

 

 

 
О ШКОЛИ    - Лична карта школе

    - Анализа стања

    - Мисија школе

    - Визија школе

    - Мото школе

    - Ресурси школе

    - Савет родитеља

    - Школски одбор

    - Руководеће особље

 АКТУЕЛНО- ЕРАЗМУС АКРЕДИТАЦИЈА- Erasmus+ пројекат "TALLER Together: Embracing Tolerance in Our School" ,,Заједно радимо на развоју толеранције у нашим школама'- Акција „Да нам плућа града буду чиста“- Ученици ОШ „Трећи крагујевачки батаљoн“ најактивнији у стварању задњег издања Дечјих искри у овој годиниПочетна страна Актуелне вести Ђачки кутак За родитеље Контакт Документи за преузимање © 2009 Трећи крагујевачки батаљон